Uvijek me možete kontaktirati na jednoj od e-mail adresa:


edinbisevac@gmail.com (preporučena adresa)

edinbisevac@hotmail.com

edinbisevac@yahoo.com

edinbisevac@mail.ru

ili na facebook profilu: EdinB - Facebook