VAKTIJA ZA WINDOWS

Program za određivanje namaskih vaktova (vremena) za Windows.

VAKTIJA ZA ANDROID

Program za određivanje namaskih vaktova (vremena) za Android telefone.

VAKTIJA ZA J2ME

Program za određivanje namaskih vaktova (vremena) za Java (J2me) telefone.

AUTOSHUTDOWNER

Program za automatsko isključivanje računara u zadano vrijeme.

TRANSLITERATOR - EDINB

Dodatak za Google Chrome za prevođenje sajtova sa latinice u ćirilicu i obratno.

VCARDSPLITTER

Program za razdeljivanje .vcf fajlova (za prebacivanje kontakata imenika iz Nokia telefona u Android tel.)

STEALTH

Program za konektovanje na VPN servere (kriptovanje internet protoka)