"Uči u ime Gospodara koji stvara"
Odaberi grad...
hidžretski datum
Do namaza:
00:00
Zora:00:00 Ikindija:00:00
Izlazak:00:00 Akšam:00:00
PTN:Poslednja trećina noći 00:00 Podne:00:00 Jacija:00:00


AUTOSHUTDOWNER

Program: AutoShutdowner
Trenutna verzija: 1.0.0.8
Autor: Edin Biševac

O PROGRAMU

- Kako napraviti da se računar (kompjuter) sam isključi (ili uspava ili ode u stanje hibernacije) u određeno vrijeme?

Ovaj program može isključiti (ili "uspavati" ili prebaciti u "hibernaciju") računar u zadano vrijeme, koje Vi odredite. Računar se automatski isključuje (ili uspavljuje) u zadano vrijeme a vi možete u svakom trenutku otkazati automatsko isključivanje. Poslednjih 60 sekundi pred isključenje počinje odbrojavanje koje možete obustaviti. Program je veoma prost za korišćenje i, naravno, besplatan je kao i svi moji programi :)


Sve probleme u radu aplikacije možete prijaviti na edinbisevac@gmail.com


NAPOMENA:

- Ukoliko imate problema sa pokretanjem isključite antivirusni software, i fajl pokrenite kao Administrator (desni klik na fajl, kada ga skinete, Run As Administrator)

- Antivirusni sistemi mogu detektovati ovu aplikaciju kao opasnost po računar jer o njoj nemaju dovoljno podataka od strane korisnika (jer je tek počela da se koristi), zato Vas molim da aplikaciju dodate u Exclude Listu (Listu izuzetaka) u podešavanjima Vašeg antivirusnog sistema.


About: How to schedule computer to shut down (or go to sleep or hibernation mode) at a certain time? Do you always forget to switch off your computer before going to bed, or just forget to look at the clock while you are working?

This program can shut down your computer (or put computer to sleep or hibernation mode) at a time specified by you (scheduled shut down, sleep or hibernation). Your computer will turn off (or it will go to sleep mode or hibernation) automatically at a specified time and you can terminate this task at any time. In the last 60 seconds before the shutdown begins countdown which you can suspend. The program is very easy to use and, of course, it is free like all my programs :)