"Uči u ime Gospodara koji stvara"
Odaberi grad...
hidžretski datum
Do namaza:
00:00
Zora:00:00 Ikindija:00:00
Izlazak:00:00 Akšam:00:00
PTN:Poslednja trećina noći 00:00 Podne:00:00 Jacija:00:00


OSUPP

Program: OSUPP
Trenutna verzija: 1.4
Autor: Edin Biševac

O PROGRAMU

Opis: Ovaj dodatak (ekstenzija) za Google Chrome mogu koristiti samo nastavnici u Srbiji, koji koriste esDnevnik.rs (odeljenjski starešine - razrednici, koordinatori i stručna služba).

Ovaj dodatak omogućava da odeljenjski starešine (razrednici) imaju bolji pregled Ocena svih učenika po predmetima u esDnevnik-u. Računa i ispisuje prosek ocena za svaki predmet i za svakog učenika ponaosob i "predviđa" moguću zaključnu ocenu (minimalnu - odgovara proseku) i pritom ukoliko se na stranici čekira polje "Zaključne ocene" uzima u obzir samo ocenu koja je zaključena. Savetujem vam da uvek uključujete tu opciju na stranici. Takođe računa i ispisuje prosek za učenika koji daje opšti uspeh. Na ovaj način odeljenski starešina (razrednik) ima mogućnost lakšeg praćenja uspeha svojih učenika, pogotovo pred kraj klasifikacionih perioda.

Ovaj dodatak se automatski aktivira kada se otvori stranica u esDnevnik-u na kojoj se nalaze "Ocene svih učenika po predmetima (OSUPP)" - https://esdnevnik.rs/reports/school-class/students-grades. Ovaj dodatak predstavlja samo javascript proširenje stranice u esDnevniku, koje ni na koji način ne može da prikuplja bilo kakve podatke jer se u potpunosti izvršava u sigurnom okruženju vašeg web pregledača, a sam javascript kod se lako može proveriti unutar foldera samog dodatka.


VAŽNO!!!

S obzirom na to da ocena iz Vladanja po novom pravilniku ulazi u prosek u svim razredima osim u prvom, po difoltu dodatak računa da svi učenici imaju peticu iz vladanja, tako da za učenike tih razreda koji nemaju petice iz vladanja - primerno (5), ukupan prosek neće biti sasvim precizan, pa morate svaki put podesiti ocenu iz vladanja klikom na ikonicu zupčanik pored imena učenika. Za one koji imaju 5 iz vladanja nema potrebe bilo šta menjati. Ovo služi samo da podesite ocenu iz vladanja za proračun i nikako ne menja ocenu iz vladanja koju učenik stvarno ima, niti uopšte utiče na esdnevnik, kao što čitav ovaj dodatak samo privremeno menja prikaz stranice u vašem internet pregledniku a nikako ne utiče na esdnevnik.

Ukoliko neko želi da ovaj dodatak koristi na Android telefonu to može učiniti u Kivi browser-u.

Izmene:

Verzija 1.1: Dodata opcija da ukoliko kliknete na ime i prezime jednog učenika ostane prikazan samo njegov red (ostali redovi se sakriju), ako ponovo kliknete na ime tog učenika ponovo se prikažu svi učenici. Ovo je korisno ako želite da pošaljete učeniku/roditelju screenshot, videće se nazivi predmeta i neće se vidjeti drugi učenici.

Verzija 1.2: Ispravljen bag kada neki učenik nije ocenjen iz nekog ili svih predmeta, ili kada deo učenika pohađa veronauku a deo građansko vaspitanje (ili različite veronaouke). Dodata mogućnost da ispisuje koliko ocena učeniku nedostaje (fali) do sledećeg opšteg uspeha.

Verzija 1.3: Ispravljen bag za moguću grešku pri proračunu broja ocjena koje nedostaju za naredni uspeh. Dodata mogućnost ispisa za učenike sa svim peticama i ispis koliko ocena fali za 5,00.


Verzija 1.4: Ocjena iz vladanja se računa u prosjek počev od drugog razreda. Dodata mogućnost da se učeniku podesi ocjena iz vladanja za proračun (klilkom na zupčanik pored imena učenika).