"Uči u ime Gospodara koji stvara"
Odaberi grad...
hidžretski datum
Do namaza:
00:00
Zora:00:00 Ikindija:00:00
Izlazak:00:00 Akšam:00:00
PTN:Poslednja trećina noći 00:00 Podne:00:00 Jacija:00:00


TRANSLITERATOR - EDINB

Program: Transliterator - EdinB
Trenutna verzija: 1.3
Autor: Edin Biševac

O PROGRAMU

Opis: Latinica u ćirilicu i ćirilica u latinicu.

Ovaj dodatak za Chrome vam omogućuje da prevedete cijeli sajt ili samo selektovani dio sajta sa ćirilice na latinicu ili sa latinice na ćirilicu. Ono što je najvažnije radi i sa poljima unosa (Textarea i Input) za razliku od većine drugih.

"Transliterator - EdinB" može biti koristan i za upis podataka u esdnevnik kada je neophodno neki podatak brzo konvertovati iz ćirilice u latinicu ili iz latinice u ćirilicu, jer može vršiti i konverziju samo označenog dela teksta.

Opcije dobijate desnim kllikom bilo gdje na stranici, ili desnim klikom na selektovani tekst, ili desnim klikom na ikonicu dodatka na adresnoj liniji Chrome-a.

U verziji 1.1 su ispravljene manje greške pri transliteraciji.

U verziji 1.2 je uklonjen zahtev za nepotrebnom dozvolom "tabs".

U verziji 1.3 dodata je mogućnost da osim desnim klikom opcijama prisupite i preko malog "plavog dugmeta" koji se nakači u donjem desnom uglu stranice sa oznakom <<. Kada kliknete na tu oznaku dobijete sve opcije, a da ponovo umanjite kliknete na >>. Klikom na ikonicu zupčanik otvarate podešavanja gde možete i da isključite pojavljivanje ovog dugmeta, ako vam smeta. Ovo dugme sam dodao kako bi ovaj dodatak mogao da se koristi i na telefonima unutar aplikacije Kiwi Browser. Na tim podešavanjima imate i link ako želite da donirate preko PayPal-a.

(Link za donacije preko PayPal-a: Doniraj)


Obrazloženje za dozvole za dodatak:

- Dozvola contextMenus:

Ova dozvola je potrebna jer se opcije dodatka dobijaju desnim klikom na stranicu ili označeni tekst (Kontekstni meni).

- Dozvola scripting:

Dozvola za scripting je potrebna kako bi dodatak iz service-worker skripte mogao da poziva/izvršava content skripte koje su u zasebnim fajlovima (content skripte se potivaju/izvršavaju svaki put kada korisnik zahteva radnju - transliteraciju stranice ili označenog teksta).

- Dozvola tabs:

Dozvola za tabs je potrebna zbog:
1. da bi se dobio id aktivnog taba koji je neophodan za pozivanje content skripti iz service-worker skripte
2. da bi se dobio url aktivnog tava, kako bi se sprečilo da se dugme dodatka pojavljuje kada se otvori tab sa podešavanjima Google Chrome-a
3. kako bi se nakon promene podešavanja dodatka (uključivanje/isključivanje prikaza dugmeta) podešavanje automatski primenilo na sve tabove bez osvežavanja stranice.

- Dozvola storage:

Dozvola storage je potrebna kako bi se u storage-u čuvale informacije o podešavanjima ekstenzije (da li da se prikazuje dugme ili ne), kao i za privremeno čuvanje ID aktivnog taba.

- Dozvola nativeMessaging:

Dozvola za nativeMessaging je potrebna kako bi se između skripte service-worker-a i content skripti vršila razmena informacija, kao što su vrednosti promenljivih, npr. id aktivnog taba ili informacija o radnji koju skripta treba da izvrši.

- Dozvola hosts:

Ova dozvola je potrebna zbog potrebe pristupa otvorenoj stranici kako bi se izvršilo prevođenje te stranice.