"Uči u ime Gospodara koji stvara"
Odaberi grad...
hidžretski datum
Do namaza:
00:00
Zora:00:00 Ikindija:00:00
Izlazak:00:00 Akšam:00:00
PTN:Poslednja trećina noći 00:00 Podne:00:00 Jacija:00:00


VCARDSPLITTER

Program: vCardSplitter
Trenutna verzija: 1.0.0.0
Autor: Edin Biševac

O PROGRAMU

Opis: VCard Splitter EdinB je program koji omogućava da cjelokupni imenik/kontakte izvezen sa android telefona ili google naloga, koji je upakovan u jedan fajl, razdjelite tako da svaki kontakt ima zaseban .vcf fajl!

Ovo je nophodno ukoliko želite da kontakte iz imenika prebacite na neki uređaj koji ne podržava više kontakata u jednom fajlu, kao što su Nokia telefoni. Izvezite svoje kontakte sa google naloga ili vašeg telefona i sačuvajte .vcf fajl na Vas racunar. Učitajte taj fajl u ovaj program i odaberite folder u koji dobijeni fajlovi treba da budu smešteni i kliknite na -Razdvoji- dugme.


Sve probleme u radu aplikacije možete prijaviti na edinbisevac@gmail.com


NAPOMENA:

- Ukoliko imate problema sa pokretanjem isključite antivirusni software, i fajl pokrenite kao Administrator (desni klik na fajl, kada ga skinete, Run As Administrator)

- Antivirusni sistemi mogu detektovati ovu aplikaciju kao opasnost po računar jer o njoj nemaju dovoljno podataka od strane korisnika (jer je tek počela da se koristi), zato Vas molim da aplikaciju dodate u Exclude Listu (Listu izuzetaka) u podešavanjima Vašeg antivirusnog sistema!


About: VCard Splitter Edinb is a program which allows you to split the entire book/contacts exported from Android phones or Google accounts, which is packed into a single file. Each contact will have a separate .vcf file.

This is necessary if you want to transfer contacts from the phonebook to a device, which does not support multiple contacts in one file, such as Nokia phones. Export your contacts from google accounts or your phone and save .vcf file on your computer. Load the file into the program and select a folder where obtained files should be saved and click the -Split- button.